KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

 1. Veri Sorumlusu, Kişisel Veri Kategorileri ve Toplanma Yöntemleri

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı KVKK”) uyarınca; kimlik, iletişim, işlem güvenliği şeklindeki kişisel verileriniz tarafınızdan veya 3. kişilerden; elektronik ortamda yazılı veri aktarım yolu ile otomatik yollarla toplanmakta ve veri sorumlusu olarak Odine Solutions Teknoloji Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi (“Şirket”) tarafımızca, detayları aşağıda açıklanan kapsamda işlenmektedir.

2. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebebi

Tarafımızca toplanan kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlara ve hukuki sebeplere bağlı olarak işlenmektedir.

Veri İşleme AmacıVeri KategorisiHukuki Sebep
Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesiİşlem Güvenliği6698 sayılı KVKK m.5/2-a

Kanunlarda açıkça öngörülmesi.

 

6698 sayılı KVKK m.5/2-ç

Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesiİşlem Güvenliği
İletişim faaliyetlerinin yürütülmesiKimlik, İletişim

 

6698 sayılı KVKK m.5/1

İlgili kişinin açık rızasının bulunması

Reklam faaliyetlerinin yürütülmesi
Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi 

 

Kimlik, İletişim, İşlem Güvenliği

6698 sayılı KVKK m.5/2-f

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

 

3. Kişisel Verilerin Aktarımı

Kişisel verileriniz aşağıdaki şartlar dâhilinde üçüncü kişilere aktarılabilmektedir;

Aktarımın Hukuki SebebiAktarımın AmacıAktarım Yapılan Taraf
6698 sayılı KVKK m.8/2-a

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi için gerekli bilgilerin iş ortaklarımıza aktarılmasıİş Ortakları

 

6698 sayılı KVKK m.8/2-a

Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesiYetkili Kamu Kurumları
6698 sayılı KVKK m.9/1

İlgili kişinin açık rızasının bulunması

Kurumsal programların kullanılması, iş sürekliliği ve iş geliştirme faaliyetleri için alınan hizmet ve yazılımların kullanılması

 

Yurt dışında yerleşik iş ortakları

 

4. Başvuru Usul ve Esasları

İlgili kişi olarak, 6698 Sayılı KVKK’nın 11. maddesinde yer alan haklarınıza ilişkin taleplerinizi www.odine.com/Odine-Ilgili-Kisi-Basvuru-Formu web sayfamızdan temin edebileceğiniz Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Başvuru Formu’nu doldurarak veya Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ ile öngörülen asgari koşulları sağlayan başvurunuz ile aşağıdaki yöntemlerle tarafımıza iletebilirsiniz. Yapacağınız başvuruyu Şirket olarak, talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandıracağız. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirket tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

 

Başvuru YoluBaşvuru Adresi
KEP ile ileteceğiniz elektronik iletiodine@hs02.net.tr
Sistemimizde kayıtlı e-posta adresinizle veya güvenli elektronik imzalı, mobil imzalı olarak ileteceğiniz ileti 

kvkkproje@odinesolutions.com

Yazılı olarak şahsen veya noter kanalı ile ileteceğiniz başvuruMaslak Mahallesi Maslak Meydan Sk. Veko Giz Plaza Apt. No: 3/35 Sarıyer/İstanbul