Sürdürülebilir Telekom Dönüşümü

Benzersiz yenilikçi yaklaşımımız ile küresel alanda faaliyet gösteren Tier 1 telekomünikasyon şirketlerinin büyümelerine ve hızla değişen ortamlara uyum sağlamalarına yardım ederek, sürdürülebilir finansal, altyapısal ve çevresel dönüşümlerine katkı sağlıyoruz.

Telekomünikasyonda sürdürülebilir yaklaşımımız

Bizim için sürdürülebilirlik, daha iyi süreçler, uygulamalar ve daha uzun ömürlü değerler sunarak sınırları zorlayıp, devamlı olarak daha iyi bir gelecek için çalışmak anlamına geliyor.

Broşürü indirin

 

Sürdürülebilir Dönüşüm yaklaşımımız, uzun vadeli işletme sürdürülebilirliğini, sosyal, ekonomik ve çevresel yararları gözeterek, sürdürülebilir büyüme stratejileriyle bütünleştiriyor ve telekomünikasyon şirketlerinin dönüşüm fırsatlarını zamanında hayata geçirmesini sağlıyor.

Bu şekilde, işletme başarısını çevresel etkilerden ayrıştırıyoruz.

Sürdürülebilir Finans

Sürdürülebilir bir yaklaşım, olumsuz etki yaratmadan daha uzun süre dayanan geleceğe yönelik iş modelleri oluşturur. Karlılığı artırmaya, verimsizlikleri gidermeye, ağı modernize etmek için geri dönüşüm yapmaya ve uyum sağlamaya yardımcı olur.

 • Maliyetleri azaltmak
 • Kar marjını maksimize etmek
 • Geliri sürdürülebilir kılmak
 • Yeni büyüme fırsatları
 • Yaşam maliyeti stratejileri
 • Enerji kaynak /fiyat değerlendirmeleri
 • Müşteri maliyetlerini azaltmak

Sürdürülebilir Altyapı

Odine, işletmenin operasyon ve hizmet modellerinin, müşteri ve telekomünikasyon şirketi yararına verimli, geleceğe yönelik ve adapte edilebilir olmasını sağlar. Bu çalışma, iş ortakları ve tedarikçilerle birlikte yaklaşımımızı geliştirmeyi ve çevreye etkimizi azaltmayı içerir..

 • Sürdürülebilir tedarik yönetimi
 • Operasyonel sürdürülebilirlik
 • Ayak izini ve etkiyi azaltmak
 • Hizmet evrimi
 • Ürün sürdürülebilirliği
 • Ölçeklenebilir altyapı ve ağlar

Sürdürülebilir Çevre

Çözümlerimizin temel amacı, iş ortaklarımıza insanlar ve çevre için daha iyi seçenekler sunarak sürdürülebilir bir geleceğe katkıda bulunmaktır. Sürdürülebilir Dönüşüm, işletmelerin operasyonlarında emisyonlarını, tüketimlerini ve ayak izlerini azaltmalarına yardımcı olarak bu hedefe ulaşmalarına destek olur.

 • Sunucu sanallaştırma
 • Veri merkezi konsolidasyonu
 • Veri merkezlerinin bir arada bulundurulması
 • Bulut tabanlı çözümler
 • Enerji kullanımını optimize etmek
 • Yeni iletişim yöntemleri
 • Net Sıfır Hedefine ulaşmak ve ÇYS'yi hızlandırmak

Odine'in Etkisi

Ofislerimizde, enerji ve su tasarrufu, emisyon ve atık yönetimi stratejilerini benimseyerek çevresel etkimizi en aza indirmeyi amaçlıyoruz.

 • Sosyal

  Çalışanlarımız için en iyi çalışma yeri olmayı amaçlıyoruz, öğrenme ve gelişim fırsatları sağlıyor, çeşitliliği ve kapsayıcılığı benimsiyor ve güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlıyoruz.

 • Altyapı

  Çevresel ayak izimizi azaltmak için tek bir tedarikçiye bağlı kalmadan , öncü ortak ekosistemimizle birlikte çalışıyoruz.

 • Ürün

  Çevremize ve toplumumuza karşı sorumlu şekilde sunduğumuz çözümler, müşterilerimize de üstün ve uzun vadeli değerler sağlıyor.

 • BT

  Sanallaştırma, veri merkezi konsolidasyonu, bulut bilişim ve yerleşim konsolidasyonu gibi yöntemleri kullanarak daha çevreci bir yaklaşım benimsiyoruz.

Sürdürülebilir Telekomünikasyon Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinin