Odine, yazılım ve telekomünikasyon mühendisliği endüstrisindeki en üretken ve verimli sağlayıcılardan biri olma vizyonuna sahiptir.

Bu vizyonu gerçekleştirmek için Kalite, Bilgi Güvenliği, İş Sürekliliği, Çevre ve Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetiminin önemli rol oynadığının bilinciyle aşağıdaki ilkeleri benimsemektedir.

  • Yönetim Sistemlerinin gerekliliklerini yerine getirmek ve sürekli iyileştirmeyi sağlayarak verimliliği artırmak,
  • Çalışanlarının gelişimini sürekli eğitimlerle desteklemek,
  • Yönetim Sistemleri kapsamındaki tüm yasa ve yönetmeliklerden doğan gerekliliklere ve diğer tüm uyum yükümlülüklerine uygun hareket etmek,
  • Partner firmalar ile karşılıklı bilgi alışverişinin güvenlik gereksinimlerini garanti altına almak,
  • Kritik iş süreçlerinde iş kesintilerini önlemek için iş sürekliliği planları hazırlamak ve düzenli testler yapmak,
  • İş sürekliliğinde insan hayatı ve sağlığını birinci öncelik olarak kabul etmek,
  • Çalışan ve yüklenicilerin entegre yönetim sistemi farkındalığını ve yetkinliklerini geliştirmek,
  • Müşterilerin beklentilerini sürekli olarak karşılamak için belirlenen kalite standartlarına uygun ürün ve hizmetler sunmak,
  • Acil durumlara hazırlıklı olmak,
  • Çevre üzerindeki etkiyi azaltmak ve çevrenin korunmasını ve kirliliğin azaltılmasını desteklemek.