ÇALIŞAN ADAYI AÇIK RIZA METNİ

İş başvuru sürecinde özgeçmişimde özel nitelikli kişisel veri yer alması durumunda özgeçmişimde yer alan özel nitelikli kişisel verilerimin; çalışan adayı seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi, çalışan adayı başvuru süreçlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, insan kaynakları süreçlerinin planlanması ve yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla veri sorumlusu olarak Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi tarafından işlenmesine ve iş başvurusu sürecinde özgeçmişimde yer alan kişisel verilerimin kurumsal uygulama ve yazılımların yurt dışında yerleşik iş ortakları tarafından yürütülmesi nedeniyle Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi tarafından yurt dışında mukim iş ortaklarına aktarılmasına geri alma hakkım saklı kalmak kaydıyla açık rıza veriyorum.