KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

 

1. Veri Sorumlusu, Kişisel Veri Kategorileri ve Toplanma Yöntemleri

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı KVKK”) uyarınca; kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, özlük bilgileri, işlem güvenliği bilgileri, mesleki deneyim bilgileri, görsel ve işitsel bilgiler ve özgeçmişinizde yer alan diğer bilgiler şeklindeki kişisel verileriniz tarafınızdan; elektronik ortamda yazılı veri aktarım yolu ile tamamen otomatik olan ve veri sorumlusu olarak Odine Solutions Teknoloji Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi (“Şirket”) tarafımızca, detayları aşağıda açıklanan kapsamda işlenmektedir.

 

2. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebebi

Tarafımızca toplanan kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlara ve hukuki sebeplere bağlı olarak işlenmektedir.

Veri İşleme AmacıVeri KategorisiHukuki Sebep
Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi 

 

İşlem Güvenliği Bilgisi

6698 sayılı KVKK m.5/2-ç

Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması ve İcrası 

 

 

 

Kimlik Bilgisi, İletişim Bilgisi, Özlük Bilgisi, İşlem Güvenliği Bilgisi, Mesleki Deneyim Bilgisi, Görsel ve İşitsel Bilgiler

 

Article 5/2-c of KVKK No. 6698

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması

 

6698 sayılı KVKK m.5/2-f

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

Çalışan Adayı Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi
Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi

 

3. Kişisel Verilerin Aktarımı

Kişisel verileriniz aşağıdaki şartlar dâhilinde üçüncü kişilere aktarılabilmektedir;

Aktarımın Hukuki SebebiAktarımın AmacıAktarım Yapılan Taraf
6698 sayılı KVKK m.8/2-a

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

Çalışan Adayı Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesiİş Ortakları

 

6698 sayılı KVKK m.9/1

İlgili kişinin açık rızasının bulunması

Kurumsal programların kullanılması, iş sürekliliği ve iş geliştirme faaliyetleri için alınan hizmet ve yazılımların kullanılması

 

Yurt dışında yerleşik iş ortakları

 

4. Başvuru Usul ve Esasları

İlgili kişi olarak, 6698 Sayılı KVKK’nın 11. maddesinde yer alan haklarınıza ilişkin taleplerinizi https://odine.com/tr/ web sayfamızdan temin edebileceğiniz Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Başvuru Formu’nu doldurarak veya Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ ile öngörülen asgari koşulları sağlayan başvurunuz ile aşağıdaki yöntemlerle tarafımıza iletebilirsiniz. Yapacağınız başvuruyu Şirket olarak, talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandıracağız. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirket tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

 

Başvuru YoluBaşvuru Adresi
KEP ile ileteceğiniz elektronik iletiodine@hs02.net.tr
Sistemimizde kayıtlı e-posta adresinizle veya güvenli elektronik imzalı, mobil imzalı olarak ileteceğiniz ileti 

kvkkproje@odinesolutions.com

Yazılı olarak şahsen veya noter kanalı ile ileteceğiniz başvuruMaslak Mahallesi Maslak Meydan Sk. Veko Giz Plaza Apt. No: 3/35 Sarıyer/İstanbul